Martian Sandhills

Photo credit MSSS, JPL, NASA.
photo source: NASA